Врз основа на член 10 став 1 од Интерното упатство за подготовка и спроведување на едукација за јавни набавки број 11-1381/1 од 16.10.2020 година, Бирото за јавни набавки при Министерството за финансии води

РЕГИСТАР НА ОБУЧУВАЧИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИИмеПрезимеИнституцијаДатум на издавање на потврдатаВажност на потврдата
ВиолетаДушкоскаАгенција за храна и ветеринарство10/01/202310/01/2025
КатеринаНиколовскаНародна банка на Република Македонија14/12/202214/12/2024
МиаНошпал ЧоракАдвокат Миа Ношпал Чорак14/12/202214/12/2024
МаријанаЃорѓиевскаБиро за јавни набавки14/12/202214/12/2024
ГабриелаПапешБиро за јавни набавки16/11/202116/11/2023
АлександарАргировскиБиро за јавни набавки18/01/202218/01/2024
АлександарБлажескиУправа за финансиска полиција14/12/202214/12/2024
МареБогева МицовскаНародна банка на Република Македонија14/12/202214/12/2024
РитаГлигоријевскаБиро за јавни набавки10/01/202310/01/2025
БилјанаКаракашова ШулевФизичко лице14/12/202214/12/2024
АлександраМаџевска СараќинчеваМинистерство за Финансии18/01/202218/01/2024
ДрагицаМитревска ИсаиловскаФизичко лице14/12/202214/12/2024
ТатјанаПешевскаАД МЕПСО14/12/202214/12/2024
ДраганСпиркоскиЈЗУ Општа болница со проширена дејност Прилеп14/12/202214/12/2024
ОливераСтефановскаАД за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во државна сопственост14/12/202214/12/2024
ТомиславБоцескиНационален демократски институт14/12/202214/12/2024
ЉубицаГудескаАгенција за национална безбедност на Република Северна Македонија Скопје14/12/202214/12/2024
ГоранДавидовскиБиро за јавни набавки16/11/202116/11/2023
СлавицаДимитровскaОпштина Битола14/12/202214/12/2024
МаријаЈованоскаБиро за јавни набавки16/11/202116/11/2023
12