Врз основа на член 10 став 1 од Интерното упатство за подготовка и спроведување на едукација за јавни набавки број 11-1381/1 од 16.10.2020 година, Бирото за јавни набавки при Министерството за финансии води

РЕГИСТАР НА ОБУЧУВАЧИ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИИмеПрезимеИнституцијаДатум на издавање на потврдатаВажност на потврдата
КатеринаНиколовскаНародна банка на Република Македонија30/11/202030/11/2022
МиаНошпал ЧоракАдвокат Миа Ношпал Чорак25/12/202025/12/2022
МаријанаЃорѓиевскаБиро за јавни набавки30/11/202030/11/2022
ГабриелаПапешБиро за јавни набавки16/11/202116/11/2023
АлександарАргировскиБиро за јавни набавки18/01/202218/01/2024
АлександарБлажескиУправа за финансиска полиција30/11/202030/11/2022
МареБогева МицовскаНародна банка на Република Македонија30/11/202030/11/2022
РитаГлигоријевскаБиро за јавни набавки18/01/202118/01/2023
БилјанаКаракашова ШулевДржавна комисија за спречување корупција30/11/202030/11/2022
АлександраМаџевска СараќинчеваБиро за јавни набавки18/01/202218/01/2024
ДрагицаМитревска ИсаиловскаФизичко лице04/12/202004/12/2022
ТатјанаПешевскаАД МЕПСО04/12/202004/12/2022
ДраганСпиркоскиЈЗУ Општа болница со проширена дејност Прилеп04/12/202004/12/2022
ОливераСтефановскаАД за поштенски сообраќај Пошта на Северна Македонија во државна сопственост04/12/202004/12/2022
ТомиславБоцескиНационален демократски институт04/12/202004/12/2022
ЉубицаГудескаАгенција за национална безбедност на Република Северна Македонија Скопје30/11/202030/11/2022
ГоранДавидовскиБиро за јавни набавки16/11/202116/11/2023
СлавицаДимитровскaОпштина Битола25/12/202025/12/2022
ДаркоЈаневскиДруштво за консултантски услуги АЦТ!-ДОО Скопје30/11/202030/12/2022
МаријаЈованоскаБиро за јавни набавки16/11/202116/11/2023
12