Регистар на сертифицирани лица


Пребарувања
Институција Кандидат
ИмеПрезимеИнституцијаВажност одВажност до
ОгненДостиноскиЈУНП Галичица27/11/201827/11/2021
ДаниелаДоноваМинистерство за Финансии27/11/201827/11/2021
ПетринаМалеМинистерство за Финансии27/11/201827/11/2021
МариаАнѓелескаМинистерство за Финансии27/11/201827/11/2021
АндрејСтојчевскиОпштина Македонска Каменица27/11/201827/11/2021
ЕлизабетаТрајчевскаЈЗУ,,Психијатриска Болница,, - Демир Хисар27/11/201827/11/2021
ГоцеКузмановскиАкционерско друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје27/11/201827/11/2021
ДаниелаЈанковаМинистерство за Финансии27/11/201827/11/2021
ПанчеЧоневскиМинистерство за Финансии27/11/201827/11/2021
НаташаИлиеваДржавен завод за ревизија27/11/201827/11/2021
РадицаВасилевскаМашински факултет Скопје27/11/201827/11/2021
ВалентинаРусковскаМинистерство за локална самоуправа27/11/201827/11/2021
ЈованАнгелевскиАгенција за поттикнување на развојот на земјоделството27/11/201827/11/2021
СнежанаЧолак МојсовГА-МА АД - Скопје27/11/201827/11/2021
АидаПешовска-ЃоргиевскаНационална агенција за европски образовни програми и мобилност27/11/201827/11/2021
БилјанаЈакимоскаНационална установа – Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга27/11/201827/11/2021
КатеринаСтанкоскаНационална агенција за европски образовни програми и мобилност27/11/201827/11/2021
РенатаНиколоскаМинистерство за Финансии27/11/201827/11/2021
СашоНајдескиОсновен суд Охрид26/11/201826/11/2021
СветланаДеспотовскаУКИМ Факултет за драмски уметности26/11/201826/11/2021
12345...Последен


*Податоците наведени во регистарот се дадени од кандидатите наведени во истиот. Доколку има промена на некој од податоците кај одреден кандидат, лицето е должно да го извести Бирото.