Пријава за обука


Име
 
Презиме
 
Датум на раѓање
Место на раѓање
Меил
Телефон
Институција
Термини за обука
НАПОМЕНА: Надоместокот треба да се подмири најдоцна 7 (седум) работни дена по завршување на едукацијата, во спротивно учесникот нема да има право да го полага писмениот испит.
*На Вашата меил адреса ќе добиете потврда за успешно поднесена пријава заедно со корисничко име и лозинка за најава на системот.